Usługi dodatkowe


W naszej Galerii oferujemy dostęp do Rzeczoznawcy Majątkowego wykonującego operaty szacunkowe nieruchomości oraz do profesjonalnej Projektantki Wnętrz.
Przygotowujemy ubezpieczenia nieruchomości (mieszkania, domu, budowy a także
obiektów komercyjnych) oraz polisy na życie.


Dla inwestorów opracowujemy biznes plany i prognozy finansowe oraz kosztorysy
i harmonogramy prac. Pomagamy także przygotować umowy przedwstępne kupna/ sprzedaży nieruchomości, współpracujemy z architektami, notariuszami i radcami prawnymi.