Dla klienta


W ramach standardowej obsługi Naszych Klientów, załatwiamy szereg dokumentów wymaganych przez Banki t.: mapki ewidencyjne i zasadnicze, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych, zaświadczenia ZUS i US, MPZP, operaty szacunkowe


Pomagamy także przygotowywać kosztorysy remontu / budowy
czy też zestawienia zobowiązań klienta.