Serwis dla klienta


W ramach kompleksowej obsługi Naszych Klientów, załatwiamy szereg dokumentów wymaganych przez banki tj:

  • mapki ewidencyjne i zasadnicze,
  • wypisy z rejestru gruntów, lokali, budynków,
  • wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych,
  • zaświadczenia ZUS i US,
  • zaświadczenia z MPZP, warunki zabudowy,
  • operaty szacunkowe,
  • umowy przedwstępne zakupu nieruchomości

Pomagamy także przygotowywać

  • kosztorysy remontu / budowy,
  • zestawienia zobowiązań klienta,
  • zestawienia KPiR, przychodów, amortyzacji