Dla firm


SZANOWNI PRZEDSIĘBIORCY


Przede wszystkim dojeżdżamy do naszych klientów i pomagamy
w miejscu prowadzenia działalności.

W ramach naszej oferty dla firm proponujemy Państwu następujące usługi:

 1. Doradztwo prawno – finansowe i prowadzenie księgowości, w tym ksiąg rachunkowych
 2. Optymalizacja kosztów ubezpieczenia mienia firmy i prywatnego właścicieli
  (budynki, środki trwałe), oraz ubezpieczenia pracownicze i odpowiedzialności
  cywilnej dotyczące właściciela
 3. Kompleksową pomoc w obsłudze finansowej inwestycji, na każdym etapie,
  w oparciu o zasady

W ramach naszej oferty dla firm proponujemy Państwu następujące usługi:

(Analiza SWOT, Biznes Plan, Plan Marketingowy, Prognozy finansowe, Harmonogram Inwestycji)

 • Rozpoznanie i wybór optymalnych źródeł finansowania
 • Wykonanie dokumentacji projektowej tj
  • Badanie dokumentacji finansowej Firmy, a także prezentacja wniosków z ich oceny
   i doradztwo w zakresie wyników finansowych
  • Przygotowanie formularzy kredytowych do Banków i pomoc przy kosztorysach
  • Pobieranie wypisów i mapek z ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów
  • Wycena przedmiotu zabezpieczenia (operat szacunkowy metodą porównawczą
   i dochodową)
  • Negocjacje warunków cenowych, proceduralnych i technicznych z instytucjami finansowymi
  • Pomoc w rozliczeniu inwestycji, szczególnie na etapie wypłaty kolejnych transz finansowania

W oparciu o ofertę naszych partnerów pomagamy uzyskać finansowanie w postaci:

 • KREDYTU INWESTYCYJNEGO
  – na realizację zakupu/ budowy/ utworzenia linii produkcyjnej/ otworzenie oddziału/ sieć dystrybucji, itp.
 • KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO
  – na optymalizację obsługi zobowiązań firmowych i w celu poprawy płynności finansowej
 • REFINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
  – kredyt pod zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę/ zakup nieruchomości na dowolny cel związany z działalnością lub zamiana posiadanego
  kredytu inwestycyjnego na tańszy
 • KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
  – na finansowanie bieżących kosztów działalności/ okresowe zatowarowanie
  i inne koszty obrotowe
 • KREDYT OBROTOWY NA VAT
  – kredyt pomocniczy na finansowanie podatku VAT podlegającego zwrotowi
  po 60 dniach, stosowany przy realizacji inwestycji (np. budowy)
 • LEASING OBROTOWY/ FINANSOWY
  – na finansowanie maszyn, urządzeń, pojazdów, i innych środków trwałych,
  w tym także budynków